Jarní koncert v roce 2003

Jarní koncer 2003, který se konal 11. května, obsahoval tyto skladby: 

Spirituál: Nobody knows the trouble
G. Mácha: Chodila po rolí
A. Dvořák: Šípek
Zd. Lukáš: Už ho vedou Martina
B. Kulínská: Plzeňská véž
E. Vašák: Devatero ctností ženy
M. Hronék: Prší, prší
B. Smetana: Česká píseň pro sbor a orchestr - 4. Sbor smíšený