Májový koncert v Hradci Králové

Dětský sbor Jitro a Jitříčko Hradec Králové a smíšený sbor Kácov z Nového Města nad
Metují společně účinkovaly na Májovém koncertě v úterý 15. května 2018 v Městské
hudební síni v Hradci Králové. Koncert byl sestaven ze tří bloků. Nejprve se představilo
Jitro s náročným a vypjatým programem, který si připravuje na mezinárodní soutěž
v australském Sydney. Posluchače zaujala především skladba Jana Jiráska Te Deum
laudamus a francouzská píseň Erika Budaie Le sirènes. Druhá část koncertu patřila hostům
z Nového Města nad Metují. V jejich pestrém programu nechyběly skladby klasické(Vivaldi
– Gloria), soudobá vážná sborová tvorba (Lukowski, Twardowski), ani úpravy populárních
písní (Adiemus, Hotel Ritz). Sbor potěšil posluchače především svou bezprostřední chut
zpívat a odpovídajícím výrazem, hlavně v rytmických skladbách (Baba Yetu, Cantar!). Ve
třet části koncertu se na podium vrátilo Jitro s osvědčenými a náročnými sborovými
„prskavkami“ (Vynášení smrti, Hoj hura hoj, Brusič mráz aj.) V samotném závěru pak zazněl
ve společném provedení po vedením otce i syna Jiřích Skopalů slavný sbor Bedřicha
Smetany z opery Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili. Posluchači aplaudovali ve stoje
a tak závěrečný kus zazněl ještě jednou jako zasloužený přídavek.
                                                   
                                                                                                         Jaromír Schejbal